Sıra bagımsız mısır silaj makinesi 1,25 mt çalışma genişligi sayesinde tek seferde iki sıra alabilme